Διδάσκαλοι

1722
δίδασκε πριν το 1722, [Τ.Ε.,Α΄, 57], [Κωδ. Μητροπόλεως ΝΘ΄ (της Θεολογικής Σχολής Χάλκης)]