Διδάσκαλοι

1672
1674
1672-1674, [ΠΛΕΕ τομ.Δ΄σ.223], [Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Παρθένιος Αλεξανδρείας και Ευγένιος Γιαννούλης, ΕΦ.1908 Α΄,σ. 26-27].