Διδάσκαλοι

1844
εκ Μαδύτου, 1844, [Τ.Ε.,A΄, 28], [Γεδεών, ΑΕΙ, σ. 287]. Χατζηιωάννου, Ε΄, σ. 62-63]