ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Καρυών
Καρυές (Cargèse) Κορσικής, κοντά στην Παομία.
1671
Μανιάτες απ’ την Τοσκάνη πήγαν στην Παομία..
1671-1892.
Ν.Β. Φαρδύς εκ Σαμοθράκης , -1892.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.