ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κολλέγιον των τριών γλωσσών.
Λουβαίν.
Μετά το 1521.
Κάποιος πλούσιος Φλαμανδός που πείστηκε απ'τον Δεζιδέριο Έρασμο (Γεράρδος ο εκ Ρόττερδάμης).
Διδάσκονταν η αρχαία ελληνική, η Εβραϊκή και η Λατινική.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.