ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Φλαγγίνειο Ελληνομουσείο.
Βενετία.
1662.
Θωμάς Φλαγγίνης.
Ιδρύθηκε για 12 Κερκυραίους [κατά τα σωζόμενα έγγραφα εν φακέλλω 132 των ετών 1662 εξ.].
Υποτροφίες Φλαγγίνη για 12 Κερκυραίους [βλ. μαθητές] . 1666: 2 υποτροφίες του Κύπριου Βερνάρδου Σάκρη.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.