ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό Γυμνάσιο Ρώμης.
Ρώμη, ο ναός Αγ. Αθανασίου.
1516
Ο Ιάνος Λάσκαρις πέτυχε δια του Λέοντος Ι΄την ίδρυση του Γυμνασίου.
Λάσκαρις Μάρκος Μουσούρος Ιωάννης Αργυρόπουλος, 1472–1490, (†1490).
Ιωάννης Κωττούνιος, 1605, [Legrand, BH. Τ.Ε,Γ΄, 528] Λάμπος Κωττούνιος, 1605. Μιχαήλ Αγαπητός,β΄μισό 17ου αιώνα.
Καταλ. Μαθητών [Legrand Bibliographie Hellenique 17ου αιώνα Τ.Ε,Γ΄,481– 530].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.