ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μεσσήνης
Μεσσήνη
Πριν το 1466
Κωνσταντίνος Λάσκαρης,1466–1497, (=1497), [Τ.Ε,Β΄, 479] ή (15/8/1500) [Τ.Ε,Β΄,464]. Φραγκίσκος Μαυρόλυκος ,αρχές 16ου , (=1515). Ανδρέας Περτζιβάλης εκ Κρήτης,αρχές 16ου, [1628–43, Μύσων 1932].
Ο Λάσκαρης δώρησε την βιβλιοθήκη του στην κοινότητα [Τ.Ε,Β΄,479].
Για Κωνσταντίνο Λάσκαρη δες [ Ε. Legrand BH. A΄ LX XV–VI, o E. Motta, Demetrio Calcocondile editore con altri documenti riguavdanti Demetrio Castreno, Constantinos Laskaris ed. Andronico Callisto εν τω Archivio Storico Lombardo 1893, 143–66],[Valentino Labate, er Archivio Storico Siciliano 1902, 222–40].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.