ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Γυμνάσιο Στάδχαγεν1
Στάδχαγεν.
Αιμίλιος Πόρτος,1612, (†1614).
(1) Δεν διευκρινίζεται αν είναι Ελληνικό απ’τον Ευαγγελίδη [Τ.Ε, Β΄, 452].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.