ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Ιατρική Ακαδημία
Κωνσταντινούπολη
Ανασύσταση από τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή πασά.
1805, ο Δημήτριος Μουρούζης παίρνει την έγκριση, του Σουλτάνου Σελήμ Γ΄Χάτι σερίφ, για την ίδρυση της ακαδημίας από τους Έλληνες. Ο ίδιος καρατομήθηκε το 1812 και δεν πρόλαβε να δει το έργο του ολοκληρωμένο. [Τ.Ε,Α΄,48]
(1) Σχετικά με την σχολή βλέπε: [Τ.Ε,Α΄,48], [Μ.Παρανίκας, ΕΦΣΚ.ΙΑ΄, σ.91-93], [Μ.Παρανίκας, εν «Χρόνω ημερολογίω Νεολόγου», Κων/πολεως 1872, σ.115-119]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.