ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βελιγραδίου [αρχεία της κοινότητος Βιέννης, εκδοθέντα υπό του πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου στην Αλεξάνδρεια το 1912].
Βελιγράδι
Ευθύμιος Ν. Γεράσης
Γεώργιος Ευαγγελίδης Εμμανουήλ Φωτιάδης Πανταζής Μισίου Γεώργιος Ζαχαριάδης Γεώργιος Κλείδης Αθανάσιος Θεοδώρου Γεώργιος Γεράσης Βικέλλας
Στέφανος Κουμανούδης Πέτρος Ζυγούρης Ι. Δ. Νεράντζης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.