ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Αϊπά.
Αϊπά
Η σχολή είχε διδάσκαλο ψάλτη με μισθό 1,5 λίρα. Επίσης έπαιρνε δώρα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα καθώς και τα λεγόμενα Δευτεριάτικα δηλαδή δίσκο με κότες, αυγά, άρτους και μαντήλια μεταξωτά.[Τ.Ε,Α’,45,σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.