ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Εκπαιδευτήρια Πορτ-Σάιδ
Πορτ-Σάιδ
(1) Δύο εκπαιδευτήρια, αρρένων και θηλέων.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.