ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καΐρου
Παλαιό Κάιρο
Θεόφιλος Πάτμιος, [Γερασίμου Μαζαράκη, Μητροφάνης ο Κριτόπουλος, αριθμ. 649].
Στις 13 Ιουνίου 1743 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στέλνει 200 γρόσια για τη σχολή μέσω του Ματθαίου του Ανδρίου [Δ.Π. Πασχάλη, Ματθαίος ο Άνδριος, 1901, σ. 24,26,27].
Αναφορά στη σχολή για πρώτη φορά στα 1743, σε επιστολή του Μακάριου, σχολάρχη της Πατμίας Σχολής, προς τον πατριάρχη Πάτμιο Κοσμά Γ΄, [Δ. Καλλινίκου, Πατριαρχικής βιβλιοθήκης συμπλήρωμα, Αλεξ. 1913, αριθμ. 115].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.