ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ιεροσολύμων
Ιεροσόλυμα
ΙΖ΄ αιώνας
1855 (αντικαθίσταται από ανώτερη σχολή).
Ιωσήφ Ιάκωβος Αναστάσιος Πάτμιος Ιωάννης Ρόδιος (1774), [ΙΒ. Ε΄] Προκόπιος Πελοποννήσιος (1775-1785) Μάξιμος Συμαίος (μετά τον Προκόπιο) ΄Ανθιμος ο Πελοποννήσιος (1814) Κοσμάς ο εκ Γανοχώρων
1
(1) Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ομογενείς που προσέφεραν στην ελληνική παροικία γενικά χρήματα για την εκμάθηση των ελληνικών [Τ.Ε., Β΄, 310-311].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.