ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κέας
Κέα
19 Ιουνίου 1788. Επανίδρυση το 1805.
Νικόλαος Μαυρογένης, Φίλιππος Πάγκαλος. Επανίδρυση από τον αρχιερέα Νικόδημο Άνδριο.
1788-1791, 1805-1821. Νέα σχολή ιδρύθηκε μετά την επανάσταση το 1828.
κυρ-Άνθιμος, 1804- Πανταλαμουρής Παπαδημήτρης Κείος Επιφάνιος Δημητριάδης, 1813-1814
Μισθοί: Ένα κρίθινο ψωμί και 10 παράδες την εβδομάδα . Ο κυρ Άνθιμος έπαιρνε 300γρ. το χρόνο. Δίδακτρα: Οι μαθητές πλήρωναν τους μισθούς των διδασκάλων σε χρήμα ή σε είδος.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.