ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Ζάχωλης
Ζάχωλη (Κορινθίας)
Η σχολή λειτούργησε πριν την επανάσταση του 1821
Βησσαρίων Ευσταθιάδης, ιερεύς εκ Χαλκιανίκων Καλαβρύτων [Τ.Ε.,Α΄,367-368] Γκολφίνος Παπαδόπουλος, υποδιδάσκαλος [Τ.Ε.,Α΄,367-368]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.