ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ακώβων
Άκωβα
Τέλος 18ου αιώνα
Διαμαντής Ανδρέου Παπαγιαννόπουλος (†11/10/1831) [Τ.Ε.,Α΄,356-357]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.