ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λαμίας
Λαμία (Ζητούνι)
1670
Μελέτιος, μητροπολίτης, [Τ.Ε.,Α΄, 284], [Σάθας, Χρονικόν Ανέκδοτον Γαλαξειδίου, 1914, εκδ. β΄, σ. 198], [ΕΠ.Β΄, σ.202].
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη σχολή. Ανασυστήνεται στις αρχές του 19ου αιώνα επί του σουλτάνου Σελήμ Γ΄(1789-1807).
Μιλτιάδης Αγαθόνικος, Απρίλιος 1820, [Τ.Ε.,Α΄,284],[χειρόγρ. 15114 ΙΕΕ]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.