ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χρυσού
Χρυσός (Παρνασίδος)
Η σχολή υφίσταται κατά τον 13ο αιώνα και συνεχίζει τη λειτουργία της και στους μετέπειτα χρόνους.
Θεόδουλος, λόγιος μοναχός, 1808
Λέων Μακρός (Μανουήλ), [Τ.Ε.,Α΄, XXVI, 279], [Ν.Α.Βέης, ΕΕΒΣ, 1925, σ.122]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.