ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Καπουτζίνων.
Αθήνα [Τ.Ε.,Α',247],[Αθηναϊκόν αρχείον Ι.Βλαχογιάννη].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.