ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Διπλοκιονίου
Διπλοκιόνιο (Μπεσίκ-τας)-Κων/πολη
Στις αρχές του 19ου αιώνα
Άνθιμος Βαμβάκης, πριν το 1820, μετέπειτα Πατριάρχης (1840)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.