ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καστανέας
Καστανέα ή Καστανιά
Κωνστάντιος, 1706 Γαβριήλ Καμπούρης ( εκ Φουρνών) [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΕΠ., τομ. Ε΄, σ. 153].
Βασίλειος Κωστόπουλος (εκ Ρεντίνης), 1815.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.