ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χιμάρας (1)
Δρυμάδες Χιμάρας
τέλη του 17ου αιώνα
Αρκάδιος Στανίσλας (ιερέας) Ανδρονίκου Άννη
Η σχολή ιδρύθηκε, σύμφωνα με τον Ευαγγελίδη, [Τ.Ε,Α΄,187] από την καθολική προπαγάνδα. Διαμάχη Αρκαδίου Στανίσλα με τους μαθητές [Τ.Ε,Α΄,187].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.