ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Ιωαννίνων
Ιωάννινα
1742
Ευγένιος Βούλγαρις1
(1) Ο Ευαγγελίδης εντάσει την ίδρυση του σχολείου σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Βούλγαρι, [Τ.Ε., Α΄,160]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.