ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κορυτζάς (2).
Κορυτζά (ή Κορυτσά).
Μετά την αποκατάσταση των πραγμάτων (μετά την επανάσταση).
1856-1857, η σχολή μετασχηματίζεται σε γυμνάσιο.
Ν. Νικοκλής, 1863- , γυμνασιάρχης.
Εμμ. Μπατσάν, 1845- , ελληνοδιδάσκαλος. Νικ. Α. Σάββαν, 1845, αλληλοδιδάκτης. Αναστ. Παπακωνσταντίνου, 1845, δημοδιδάσκαλος. Ναούμ Παπακωνσταντίνου, 1845, δημοδιδάσκαλος. Αικ. Β. Κουντουριώτη, 1845, παρθεναγωγός.
Το 1836 Κορυτσαίοι έμποροι της Αιγύπτου βοήθησαν οικονομικά τη σχολή. [Τ.Ε., Α΄,129]. Ι. Πάγκας, δωρεά [Τ.Ε., Α΄,130].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.