ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Θηλέων Βρεττού.
Θεσσαλονίκη.
Η σχολή λειτουργούσε τον 18ο και 19ο αιώνα [Τ.Ε., Α΄, 116, σημ. 1].
Αικατερίνη Βρεττού [Τ.Ε., Α΄, 116, σημ. 1], [χειρόγραφα Άθωνος, Αριθμ. 5678, 10, εκδ. Λάμπρου].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.