ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Μονή Αναστασίας Φαρμακολύτριας
1
(1) Ίδρυση υπό Θεωνά μητροπολίτου Θεσσαλονίκης (1520-1540), [Τ.Ε., Α΄, 101].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.