Χειρόγραφα

Αριθμητική συντεθείσα παρά του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Νικολάου κατά την Ουολφίου
Αριθμητική
1701
1800
Άγνωστος
23x15
φφ. 143
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
1020
Δεν αναφέρονται
Christian Wolff
Άγνωστη