Χειρόγραφα

Νικολάου Τζερτζέλη, Γεωμετρία
Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
φ. 102
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Βατοπεδίου.
Κατάλογος των εν τη Ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, υπό μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Paris 1924.
539
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1100