Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου και επιστημονικωτάτου κυρίου Νικολάου Κυριάκη Ντζαρτζέλη εις την κατά Ουόλφιον αριθμητικήν προοίμιον. 2) Στοιχεία της αριθμητικής.
Αριθμητική
1701
1800
Άγνωστος
32x32
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
6258-751
Δεν αναφέρονται
Christian Wolff
ΒΒ 1124