Χειρόγραφα

Κορυδαλέως, Εις την φιλοσοφίαν προδιοίκησις.
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
24x18
φφ. 303
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1312
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134