Χειρόγραφα

Εισαγωγή πάσης της Λογικής συντεθείσα παρά του σοφολογιωτάτου εν ιεροδιδασκάλοις και κήρυξι κυρίου κυρίου Αρσενίου Καλούδη του Κρητός.
Λογική
1601
1700
Άγνωστος
20x15
φφ. 334
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1294
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134