ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Βιβλιαράκι Κατ'Ερωταπόκρισιν (Ύδρα, 1824)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Επίγραμμα
 Καρδιακός Ασπασμός
 Πώς έπρεπε καθαυτό να είναι τα πράγματα εις κάθε τόπον
 Εις ποίαν κατάστασιν είναι η Γερμανία
 Πώς πρέπει να αρχίσωμεν δια να πηγαίνουν τα πράγματα καλλίτερα

Ύδρα
1824