ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πίναξ Γεωγραφικός της τε πάλαι και νέας απάσης εγνωσμένης Γης (Πάδοβα, 1700)

pdf16

view

Χάρτης

Πάδοβα
1700