Βιογραφίες

Δελλαδέτσιμας
Επώνυμο οικογένειας της Κεφαλονιάς, φραγκοκρητικής καταγωγής. 1. Άγγελος (1628 – 1687). Στρατιωτικός. Πολέμησε στην Κρήτη το 1650 και αργότερα στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα και στην Ακαρνανία. Ο Moροζίνι τον διόρισε φρούραρχο Βάλτου και Ξηρομέρου και αργότερα κυβερνήτη Λευκάδας και Ιθάκης. Τραυματίστηκε και πέθανε στην πολιορκία του Ναυπλίου. 2. Άγγελος (Αργοστόλι 1752 – Πάντοβα 1825). Γιατρός και λόγιος. Έζησε στην Ιταλία και δίδαξε στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Έγραψε αρκετά επιστημονικά έργα, με κυριότερα τα Περί αντιδότων (1787) και Περί πελλάγρας (1817). 3. Γεώργιος (1717 – 1793). Νομομαθής. Διετέλεσε σύμβουλος του γενικού προνοητή της Κέρκυρας. 4. Δημήτριος (1782 – 1844). Πολιτικός. Αρχικά ακολούθησε τον δικαστικό κλάδο στην Κέρκυρα. Ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας, επέδειξε έντονη πατριωτική δραστηριότητα. Διετέλεσε πρόεδρος της Γερουσίας και της Ιονίου Βουλής.