Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Επίσκοπος Βορματίας Ιωάννης Δάρβουρ