Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Σπ.Α.Παπαλίνωφ εκ Κερκύρας.