Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Νεόφυτος Μοσχίδης (εκ Προύσης ;)