Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

μοναχός Ισαάκ εκ Κρήτης