Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάννης Γεωργιάδης ή Τσιβανόπουλος