Μαθητές

Τα ονόματα των μαθητών [Σπυρίδων Παπαγεωργίου εν ΕΠ. Ζ΄, σ. 56 και ιδιαιτέρως Αθ. 1903]