Χειρόγραφα

Δαμασκηνού Επισκόπου, περί ζώων.
Φυσιολογία
1601
1700

Άγνωστος
21x16,5
φ. 67
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Διακόνου Αιμιλιανού Τσακόπουλου, αρχειοφύλακος του οικουμενικού Πατριαρχείου. Περιγραφικός Κατάλογος των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α' τμήμα χειρογράφων Παναγίας Καμαριωτίσσης Σταμπούλ. Εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου.
(150) 153
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη