Χειρόγραφα

9) Φυσιολογία του Δαμασκηνού του Στουδίτου. 10) Φυσιολογία του Επιφανίου Κύπρου.
Φυσιολογία
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4468-348
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124