Χειρόγραφα

2) Δαμασκηνού Στουδίτου, Συνάθροισις περί ζώων
Ζωολογία
1601
1700
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 169: 2) (φ. 8α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4259-139
Χαρτί 8ο.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124