ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέτρον επιφανειών

τετραγωνική επιφάνεια αποτελούμενη από δέκα τετραγωνικούς πόδας, η οποία υποδιαιρείται σε πόδας, δακτύλους, και μόρια, όπως και η γραμμή (δηλαδή το μέτρο γραμμών).

8