ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κρυπτόν θερμαντικόν

δεν αποτελεί συστατικό του σώμα­τος, αλά απλώς βρίσκεται στους πόρους του, όπως το ύδωρ στον σπόγο. Όταν το σώμα πυκνωθεί, το θερμαντικό αυτό διώκεται από το σώμα. Το θερμαντικό εκτεί­νει ακατάπαυστα το σώμα, νικώντας τη συγένεια της επισυναγωγής.

53-54