ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αγωγά του θερμαντικού σώματα

όσα σώματα δέχονται το θερμαντικό εύκολα και εύκολα το μεταδίδουν.

65