ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηλεκτρισμού ωφέλειαι

ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιήθηκε για θεραπεία διαφόρων ασθενειών και για το λόγο αυτό του έδωσαν το όνομα της ιατρικής ηλεκτρικότητας. Με την εύρεση της ηλεκτρικής μηχανής οι γιατροί με­ταχειρίστηκαν τον ηλεκτρισμό σε διάφορα συμπτώματα και συγχρόνως διαδόθη­καν παντού φήμες για τις θαυμάσιες θεραπείες που ήταν δυνατές με τη χρήση του. Καθώς όμως οι θαυμαστές ενέργειες των πειραμάτων αυτών δεν βεβαιώθηκαν, η χρήση της ιατρικής ηλεκτρικότητας σταμάτησε. Αρκετά χρόνια αργότερα άρχι­σαν πάλι τα πειράματα δια της ηλεκτρικής. Έτσι γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο ηλεκτρισμός σε μερικά συμπτώματα αποτελεί όχι μόνο αβλαβές και θεραπευ­τικό μέσο αλά και σωτήριο ιατρικό, το οποίο γιάτρεψε επικίνδυνες παραλύσεις, ρευματισμούς, κωφότητα, παθήσεις των οφθαλμών, καφαλαλγία, οδονταλγία και άλα περισσότερα. Στην ηλεκτρική ύλη οφείλουμε την εύρεση αστροπαραγωγών (αλεξικεραύνων), που προφυλάσσουν ανθρώπους και οικοδομές από την ολέθρια δύναμη της αστραπής.

216-217