ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

γεωμετρία

η επιστήμη που ασχολείται με τα συνεχή ποσά, διε­ρευνώντας το μέτρο του μήκους, του πλάτους και του βάθους.

1